Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7500 | [b-c]=7500 | [c-d]=7500 | [d-a]=7500 | [b-d]=7500 | [a-c]=7500 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : White

$1,704.99

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7500 | [b-c]=7500 | [c-d]=7500 | [d-a]=7500 | [b-d]=7500 | [a-c]=7500 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category