Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=14000 | [b-c]=6500 | [c-d]=14000 | [d-a]=6500 | [b-d]=14000 | [a-c]=14000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$3,097.99

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=14000 | [b-c]=6500 | [c-d]=14000 | [d-a]=6500 | [b-d]=14000 | [a-c]=14000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category