Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=597 | [b-c]=757 | [c-d]=607 | [d-a]=794 | [b-d]=966 | [a-c]=966 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=597 | [b-c]=757 | [c-d]=607 | [d-a]=794 | [b-d]=966 | [a-c]=966 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category