Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5870 | [b-c]=7500 | [c-d]=5870 | [d-a]=7500 | [b-d]=9850 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

$1,536.91

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5870 | [b-c]=7500 | [c-d]=5870 | [d-a]=7500 | [b-d]=9850 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category