Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=10000 | [b-c]=6000 | [c-d]=10000 | [d-a]=6000 | [b-d]=13000 | [a-c]=13000 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

$2,019.03

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=10000 | [b-c]=6000 | [c-d]=10000 | [d-a]=6000 | [b-d]=13000 | [a-c]=13000 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category