Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6700 | [b-c]=4100 | [c-d]=4100 | [d-a]=6700 | [b-d]=6200 | [a-c]=9700 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$935.59

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6700 | [b-c]=4100 | [c-d]=4100 | [d-a]=6700 | [b-d]=6200 | [a-c]=9700 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category