Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=380 | [b-c]=270 | [c-d]=380 | [d-a]=270 | [b-d]=433 | [a-c]=433 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=380 | [b-c]=270 | [c-d]=380 | [d-a]=270 | [b-d]=433 | [a-c]=433 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category