Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2490 | [b-c]=3290 | [c-d]=3900 | [d-a]=2490 | [b-d]=4590 | [a-c]=4590 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2490 | [b-c]=3290 | [c-d]=3900 | [d-a]=2490 | [b-d]=4590 | [a-c]=4590 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category