Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6150 | [b-c]=5600 | [c-d]=6130 | [d-a]=4830 | [b-d]=7920 | [a-c]=8120 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,117.92

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6150 | [b-c]=5600 | [c-d]=6130 | [d-a]=4830 | [b-d]=7920 | [a-c]=8120 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category