Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6100 | [b-c]=5700 | [c-d]=6100 | [d-a]=5700 | [b-d]=8350 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$1,216.95

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6100 | [b-c]=5700 | [c-d]=6100 | [d-a]=5700 | [b-d]=8350 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category