Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2255 | [b-c]=2465 | [c-d]=2255 | [d-a]=2465 | [b-d]=3340 | [a-c]=3340 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2255 | [b-c]=2465 | [c-d]=2255 | [d-a]=2465 | [b-d]=3340 | [a-c]=3340 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category