Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7420 | [b-c]=8460 | [c-d]=3420 | [d-a]=7550 | [b-d]=10600 | [a-c]=8050 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,418.05

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7420 | [b-c]=8460 | [c-d]=3420 | [d-a]=7550 | [b-d]=10600 | [a-c]=8050 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category