Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5870 | [b-c]=7410 | [c-d]=8500 | [d-a]=5800 | [b-d]=10220 | [a-c]=8950 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$1,587.98

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5870 | [b-c]=7410 | [c-d]=8500 | [d-a]=5800 | [b-d]=10220 | [a-c]=8950 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category