Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=1800 | [c-d]=3500 | [d-a]=1800 | [b-d]=4200 | [a-c]=4200 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=1800 | [c-d]=3500 | [d-a]=1800 | [b-d]=4200 | [a-c]=4200 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category