Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5120 | [b-c]=3650 | [c-d]=5070 | [d-a]=3590 | [b-d]=6300 | [a-c]=6210 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$645.42

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5120 | [b-c]=3650 | [c-d]=5070 | [d-a]=3590 | [b-d]=6300 | [a-c]=6210 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category