Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1110 | [b-c]=7025 | [c-d]=1070 | [d-a]=6950 | [b-d]=7150 | [a-c]=7000 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1110 | [b-c]=7025 | [c-d]=1070 | [d-a]=6950 | [b-d]=7150 | [a-c]=7000 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category