Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=11480 | [b-c]=7840 | [c-d]=5140 | [d-a]=6980 | [b-d]=10900 | [a-c]=2900 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,945.42

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=11480 | [b-c]=7840 | [c-d]=5140 | [d-a]=6980 | [b-d]=10900 | [a-c]=2900 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category