Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9000 | [b-c]=6000 | [c-d]=9000 | [d-a]=6000 | [b-d]=10820 | [a-c]=10820 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,890.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9000 | [b-c]=6000 | [c-d]=9000 | [d-a]=6000 | [b-d]=10820 | [a-c]=10820 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category