Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4200 | [b-c]=2400 | [c-d]=4200 | [d-a]=2400 | [b-d]=4800 | [a-c]=4800 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$302.35

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4200 | [b-c]=2400 | [c-d]=4200 | [d-a]=2400 | [b-d]=4800 | [a-c]=4800 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category