Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=6000 | [c-d]=6000 | [d-a]=6000 | [b-d]=9000 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,071.53

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=6000 | [c-d]=6000 | [d-a]=6000 | [b-d]=9000 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category