Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2085 | [b-c]=2100 | [c-d]=2085 | [d-a]=2100 | [b-d]=2920 | [a-c]=2920 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$200.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2085 | [b-c]=2100 | [c-d]=2085 | [d-a]=2100 | [b-d]=2920 | [a-c]=2920 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category