Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1920 | [b-c]=3100 | [c-d]=1920 | [d-a]=3100 | [b-d]=3640 | [a-c]=3640 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$200.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=1920 | [b-c]=3100 | [c-d]=1920 | [d-a]=3100 | [b-d]=3640 | [a-c]=3640 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category