Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6330 | [b-c]=5230 | [c-d]=3690 | [d-a]=4580 | [b-d]=7740 | [a-c]=5920 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$687.02

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6330 | [b-c]=5230 | [c-d]=3690 | [d-a]=4580 | [b-d]=7740 | [a-c]=5920 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category