Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5800 | [b-c]=6020 | [c-d]=5600 | [d-a]=6840 | [b-d]=8760 | [a-c]=8280 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,095.45

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5800 | [b-c]=6020 | [c-d]=5600 | [d-a]=6840 | [b-d]=8760 | [a-c]=8280 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category