Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7150 | [b-c]=1750 | [c-d]=7150 | [d-a]=1850 | [b-d]=7385 | [a-c]=7360 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$386.08

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7150 | [b-c]=1750 | [c-d]=7150 | [d-a]=1850 | [b-d]=7385 | [a-c]=7360 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category