Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4600 | [b-c]=2600 | [c-d]=4600 | [d-a]=2600 | [b-d]=6200 | [a-c]=6200 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : White

$322.24

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4600 | [b-c]=2600 | [c-d]=4600 | [d-a]=2600 | [b-d]=6200 | [a-c]=6200 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category