Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6425 | [b-c]=2600 | [c-d]=2950 | [d-a]=4380 | [b-d]=4050 | [a-c]=6880 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$377.47

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6425 | [b-c]=2600 | [c-d]=2950 | [d-a]=4380 | [b-d]=4050 | [a-c]=6880 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category