Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3000 | [b-c]=1000 | [c-d]=3000 | [d-a]=1000 | [b-d]=3150 | [a-c]=3150 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$200.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3000 | [b-c]=1000 | [c-d]=3000 | [d-a]=1000 | [b-d]=3150 | [a-c]=3150 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category