Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7500 | [b-c]=6000 | [c-d]=7500 | [d-a]=6000 | [b-d]=9605 | [a-c]=9605 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$1,350.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7500 | [b-c]=6000 | [c-d]=7500 | [d-a]=6000 | [b-d]=9605 | [a-c]=9605 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category