Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=525 | [b-c]=680 | [c-d]=315 | [d-a]=840 | [b-d]=864 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$200.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=525 | [b-c]=680 | [c-d]=315 | [d-a]=840 | [b-d]=864 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category