Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4100 | [b-c]=4600 | [c-d]=4100 | [d-a]=4600 | [b-d]=1898 | [a-c]=1898 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$233.18

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4100 | [b-c]=4600 | [c-d]=4100 | [d-a]=4600 | [b-d]=1898 | [a-c]=1898 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category