Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2500 | [b-c]=5000 | [c-d]=2500 | [d-a]=5000 | [b-d]=5500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$374.70

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2500 | [b-c]=5000 | [c-d]=2500 | [d-a]=5000 | [b-d]=5500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category