Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3485 | [b-c]=4180 | [c-d]=3485 | [d-a]=4180 | [b-d]=5630 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$435.90

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3485 | [b-c]=4180 | [c-d]=3485 | [d-a]=4180 | [b-d]=5630 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category