Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=2210 | [c-d]=3500 | [d-a]=2100 | [b-d]=4050 | [a-c]=4210 |
  • Cloth Colour : Merlot
  • Webbing Colour : Black

$226.13

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=2210 | [c-d]=3500 | [d-a]=2100 | [b-d]=4050 | [a-c]=4210 |
  • Cloth Colour : Merlot
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category