Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3300 | [b-c]=2400 | [c-d]=3300 | [d-a]=2210 | [b-d]=4010 | [a-c]=4140 |
  • Cloth Colour : Merlot
  • Webbing Colour : Black

$228.09

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3300 | [b-c]=2400 | [c-d]=3300 | [d-a]=2210 | [b-d]=4010 | [a-c]=4140 |
  • Cloth Colour : Merlot
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category