Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5444 | [b-c]=2297 | [c-d]=5990 | [d-a]=2349 | [b-d]=6200 | [a-c]=6130 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$395.61

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5444 | [b-c]=2297 | [c-d]=5990 | [d-a]=2349 | [b-d]=6200 | [a-c]=6130 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category