Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4320 | [b-c]=3480 | [c-d]=4260 | [d-a]=5670 | [b-d]=6700 | [a-c]=5550 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$558.13

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4320 | [b-c]=3480 | [c-d]=4260 | [d-a]=5670 | [b-d]=6700 | [a-c]=5550 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category