Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6100 | [b-c]=2590 | [c-d]=6260 | [d-a]=2705 | [b-d]=6745 | [a-c]=6700 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$490.58

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6100 | [b-c]=2590 | [c-d]=6260 | [d-a]=2705 | [b-d]=6745 | [a-c]=6700 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category