Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6200 | [b-c]=2400 | [c-d]=6200 | [d-a]=2400 | [b-d]=6600 | [a-c]=6600 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$446.30

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6200 | [b-c]=2400 | [c-d]=6200 | [d-a]=2400 | [b-d]=6600 | [a-c]=6600 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category