Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2750 | [b-c]=3240 | [c-d]=2820 | [d-a]=3225 | [b-d]=4305 | [a-c]=4225 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$270.01

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2750 | [b-c]=3240 | [c-d]=2820 | [d-a]=3225 | [b-d]=4305 | [a-c]=4225 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category