Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3800 | [b-c]=3800 | [c-d]=3800 | [d-a]=3800 | [b-d]=5200 | [a-c]=5200 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

$432.32

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3800 | [b-c]=3800 | [c-d]=3800 | [d-a]=3800 | [b-d]=5200 | [a-c]=5200 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category