Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4190 | [b-c]=1760 | [c-d]=4170 | [d-a]=1720 | [b-d]=4530 | [a-c]=4530 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$218.19

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4190 | [b-c]=1760 | [c-d]=4170 | [d-a]=1720 | [b-d]=4530 | [a-c]=4530 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category