Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=13000 | [b-c]=7200 | [c-d]=13000 | [d-a]=7200 | [b-d]=14860 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$2,808.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=13000 | [b-c]=7200 | [c-d]=13000 | [d-a]=7200 | [b-d]=14860 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category