Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3000 | [b-c]=4200 | [c-d]=5200 | [d-a]=3900 | [b-d]=5200 | [a-c]=5400 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$552.89

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3000 | [b-c]=4200 | [c-d]=5200 | [d-a]=3900 | [b-d]=5200 | [a-c]=5400 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category