Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4850 | [b-c]=4720 | [c-d]=5860 | [d-a]=4660 | [b-d]=7070 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$873.87

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4850 | [b-c]=4720 | [c-d]=5860 | [d-a]=4660 | [b-d]=7070 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category