Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6210 | [b-c]=5190 | [c-d]=6835 | [d-a]=2945 | [b-d]=7700 | [a-c]=8985 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$910.11

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6210 | [b-c]=5190 | [c-d]=6835 | [d-a]=2945 | [b-d]=7700 | [a-c]=8985 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category