Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3420 | [b-c]=4410 | [c-d]=5200 | [d-a]=3860 | [b-d]=6040 | [a-c]=5720 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$605.86

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3420 | [b-c]=4410 | [c-d]=5200 | [d-a]=3860 | [b-d]=6040 | [a-c]=5720 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category