Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=14500 | [b-c]=7500 | [c-d]=14500 | [d-a]=7500 | [b-d]=16000 | [a-c]=16500 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$3,801.81

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=14500 | [b-c]=7500 | [c-d]=14500 | [d-a]=7500 | [b-d]=16000 | [a-c]=16500 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category