Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8900 | [b-c]=8180 | [c-d]=8300 | [d-a]=8900 | [b-d]=11800 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$2,563.74

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8900 | [b-c]=8180 | [c-d]=8300 | [d-a]=8900 | [b-d]=11800 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category