Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4550 | [b-c]=2580 | [c-d]=4550 | [d-a]=2580 | [b-d]=5970 | [a-c]=5970 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : White

$329.53

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4550 | [b-c]=2580 | [c-d]=4550 | [d-a]=2580 | [b-d]=5970 | [a-c]=5970 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category